Home

Søylediagram oppgaver 4. trinn

Statistikk - skolekassa

 1. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn
 2. 4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4 For å få bedre oversikt over observasjonene, har hun satt resultatet inn i en frekvenstabel
 3. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn
 4. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 5. 4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. Del inn i grupper med 4-5 elever, hver gruppe får utdelt sitt eget ark med oppgaver, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstillin
 6. Kompetansemål i matematikk, etter 4. trinn, statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling; Undervisningsopplegg 1: Finn fram med koordinate

Matematikkens Verden: Søyle- og stolpediagra

 1. I dette hefte presenteres frigitte oppgaver fra TIMSS. Her fi nnes både fl ervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Oppgavene er organisert etter emneområder. Tilrettelagt av: Ann-Britt Haavik, ILS, Universitetet i Oslo, Postboks 1099, Forsideillustrasjoner: Colorbox.no 371 Oslo Sto
 2. Digitale oppgaver: Multi nettsider Salaby matematikk.org Radius -Kapittelprøve i Multi. Årsplan i matematikk 4. trinn 2017/2018 tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling
 3. 4.trinn mattedrill. Drill brøk: Tallhuset: Brøk og tallhus: Brøk og tallhus (samme som over - lettere tallhus
 4. MATEMATIKK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 4. Løse praktiske oppgaver knyttet til kjøp og salg. 1. Jeg kan lage og lese av et søylediagram og tabeller, også digitalt. 3. Jeg kan kommentere illustrasjonene
 5. Del 4: Hoderegning. Elevhefte inneholder del 1, 2 og 3. Lærerveiledningen inneholder kopieringsmaler for del 4. 10. trinn: Del 1. Tall og algebra, grafer og funksjoner. Del 2: Geometri, måling og enheter. Del 3: Matematikk i dagliglivet, statistikk og sannsynlighet. Del 4: Hoderegning. Del 5: Oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av data
 6. Gyldendal (Salto) - Trinn 3 og 5. Velg trinn, bok og kapittel. Aschehoug (Zeppelin 1 - Velg bokstav og Les teksten. Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm. Aschehoug Zeppelin 3 - Lesing med oppgaver; Aschehoug Zeppelin 4 - Lesing, oppgaver m.m; Aschehoug Zeppelin 5-7 - Lesing, oppgaver mm. LESETRENING FOR VIDEREKOMN

Exceloppgaver - Kittys oppgaver

OPPGAVER TIL UTSKRIFT. arithmeticforkids.com - Søylediagram.Les av antall. math4children.com - Tegn inn grafen. arithmeticforkids.com - Les av grafen og skriv antall; arithmeticforkids.com - Tegn inn grafen. k5learning.com - Øivngsark søylediagram, førskol - 4. trinn. Førstehjelp 1-4. Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv. Nye Gaia. Les tekster og gjør oppgaver. Bruk ordbokfunksjonen på flere språk. Del 2. Kromo Zoom. Lær om celler, kromosoner, DNA og mer med opplest tekst, skreven tekst og enkle animasjoner Her er Søylediagram. Salaby Intro. Bokmål; Nynors Stikkord: 4. trinn Publisert på 25. oktober 2018 31. oktober 2018 Knask eller knep - arbeid med grunnleggende ferdigheter! Skrevet av. Runar Ragnarson Brataas. I arbeidet med emnene møter elevene et bredt spekter av oppgaver som gjør at oppgavene i større grad fordrer og inviterer til at elevene ser sammenhengen i faget,.

Kittys oppgaver - Google Site

Søylediagram - Statistikk - MatteMester

 1. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 4.trinn Sist revidert: 25.08.2016 av Charlotte Ivarjord Læreverk: Radius 4ab Grunnbok oppgaver, og avgjøre hvilken strategi som er mest hensiktsmessig. Jeg kan forklare og søylediagram, og kommentere illustrasjonene. Jeg kan finne informasjon i tabeller o
 2. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 4.klasse. Noen ganger er det hensiktsmessig og systematisere ord i ordklasser. Kunnskapen om ordklassene hvorfor ordene blir plassert i de ulike ordklassene, bør en lærer inneha
 3. 1.-4. trinn 1.-7. trinn. Uteskole. Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft. Her er fire uteaktiviteter som passer fint til 1.-4. trinn. Du kan selv endre nivået på oppgavene slik de passer til klassen din
 4. utter. Eleven
 5. 4!! Organisatorisk!søkesdeten!bestmulig!tilpasset!opplæringifasen!med!innlæring!av!nye! emner!ved!å:!! • Gruppereeleveneinoenlundehomogenegrupper ,etter!hvahver.

Statistikk med Nonstop/Smarties - Matematikk

4. trinn Velg kapittel 1 1 Oppfinnelser 2 2 Tid 3 3 Tall 4 4 Kongelige 5 5 Ung - gammel 6 6 Mat 7 7 Filosofi 8 8 Kjærlighet 9 9 Musikk 10 10 Liv og død 11 11 Mot 12 12 Til eventyrland. Øv på skriving. Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Med og uten rim; Tilbake; Adjekti Oppgaver Oppgave 1 a) Kast en terning 10 ganger, noter resultatene og ordne observa-sjonene i en frekvenstabell. b) Gjør det samme som i oppgave a) en gang til. c) Er resultatene du får i a) og b) de samme? Forklar. Oppgave 2 Slå sammen de 20 kastene du har fra oppgave 1. a) Sett opp en frekvenstabell på grunnlag av disse 20 obser-vasjonene Tar for seg frekvenstabell, søylediagram, gjennomsnitt, median Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY. 8. trinn 9. trinn 10. trinn 1MX 1MY.

Oppgavekort for 3.-4.trinn LEKSI-bøker: visuell læring på ord- og setningsnivå Malimo's egne kortstokker! ♥ Konkretkoffert - inspirasjon! Lesetrening og leseforståelse Aktivitetsbøker nivådelt i førskole og tidlig/senere småtrinn Årsplanleggere 2020/2021 - passer for alle! SOSIALT ARBEID - en serie med fokus på relasjoner, sosial kompetanse og livsmestring Spennende. Ordkjedetesten ordkjedetest Ordkjedetest For å øke elevenes lesehastighet, er ordkjeder en god måte å gjøre dette på. Ordkjedetest nummer 2 er en øvelse Rammeverk for kartleggingsprøver på 1.-4. trinn Artikkel Sist endret: 06.03.2018 Last ned Skriv ut. Last ned innholdet på nettsiden som pdf; Denne siden; Alle sider; Forberede, bestille, gjennomføre og følge opp kartleggingsprøvene. Innhold. Del I Hensikt med rammeverket Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematikk. Det inkluderer gangetabellen, enkle avrundingsregler, klokkeoppgaver, enkel statistikk, måling og tall opptil 1000 Samfunnsfag 4.trinn 2019/2020 - lese resultater av enkel undersøkelser satt opp som søylediagram oppgaver i hjemmet og i arbeidslivet Eleven skal kunne kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Tabeller og søylediagram; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling - lese enkle tidtabeller - telle kombinasjoner og presentere dem i en tabell - samle sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram - samtale om prosess og framstilling Tidplan 4. trinn Høst ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka brukes først og fremst som leksebok. I tillegg hentes også en del fra kopipermen 1-4 (Multi) og diverse spill og oppgaver fra andre læreverk. Det benyttes oppgaver/spill fra diverse nettsteder, som for eksempel Moava, Salaby og Multi sine nettsider Replay. Velkommen. Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3; Stairs 4; Ordbank; Oppgaver til Fact oppgaver Ulike strategier - tankekart, regnefortelling , VØL-skjema Kapittel-prøve Muntlig ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN VÅREN 2015 formålet, med tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstillin

Under finner du oppgaver for elever fra 1. til 4. trinn. De er tilpasset kompetansemål i den kommende lærerplanen. Flere kombinerer musikk med andre fag 4. TRINN. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om læreverket; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside Fagplan matematikk 4. trinn 2017-2018. 6. Tall og Algebra: 1a-1f, Geometri: 2a-2e, Måling: 3a-3d, Statistikk 4

Med disse oppgavene knyttet opp mot læreplanverket Kunnskapsløftet ønsker vi at barn og unge blir trygge på naturen og knytter bånd til den med aktivitet og kunnskap. Det er egne oppgaver for 1 - 2 trinn, 3 - 4 trinn og 5 - 7 trinn. Oppgavene er prøvd ut i samarbeid med Lutvann skole. God fornøyelse Velkommen til Ord for alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn. På dette nettstedet finner du: oppgaver til hvert kapittel i bøkene; oppgaver til gule sider. Sammensatte ord. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Vi i verden er Cappelen Damms KRLE-verk for 1.-4.trinn. Her finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. Under hvert kapittel er det oppgavsamlinger på to nivåer. enkle oppgaver (Lett) litt vanskeligere oppgaver (Vanskelig 1.-4. trinn. Ernæring - visste du at...? 1.-4. trinn. Ernæring - oppgaver 1.-4. trinn. Ernæring - faktaark 1.-4. trinn . 5.-7. trinn. Ernæring - visste du at.

Årsplan i matte for 4. trinn - 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi, praktisk, variert og relevant) sider VFL (prinsipp og metode) 33 Repetisjon og bli kjent med nye bøker 34 7•beskrive og bruk 1.-4. trinn. Test deg selv 1. Test deg selv 2. Test deg selv 3. Tren på noter! Musikk for 1.-4. trinn . Prøv om du kan løse oppgavene. Du kan velge mellom oppgaver av ulik vanskelighetsgrad: lette; middels; vanskelige; Du kan også trene på noter! Oppgavene følger ikke boka di, øv og se hva du klarer. Om verkene. Om forfatterne

Video: iktplan.no : Undervisningsopplegg i matematikk 4 trinn

Halvårsplan for 4. trinn Haukedalen skole- Vår 2012 Måned Ingen utenfor Zero Norsk Læreverk Matematikk Læreverk og søylediagram og kommentere illustrasjonene. Beskrive plassverdisystemet og uttrykke tallverdien oppgaver, Mål fra K06: Bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner Finn oppgaver Alle fag Hjemmeskole Norsk Matematikk Engelsk Naturfag Samfunnsfag Alle trinn 1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn 1.-7. trinn Videregåend

til nynorsk. 1. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla Matte Trinn 5 . Lokal læreplan MATEMATIKK 5 Gol kommune side 2 Oppgave 3 og 4 8.10 Lage tabell og søylediagram i et regneark 5.2 Vise at 5 •4 = 4•5 F.eks.: = Lage og løse oppgaver med multiplikasjon fra 1 - 7- og 10-gangen Halvårsprøve oppgave 7 Quest 4. 4. trinn. Quest digital elevressurs er et innholdsrikt supplement til engelskundervisningen og kan brukes hjemme, på skolen, i grupper eller alene. Elevressursen inneholder øvingsoppgaver, spill og ordtrening tilknyttet de samme temaene som finnes i elevbøkene. Alle oppgavene har lydstøtte med autentisk engelsk tale Sidemål 1.-4. trinn Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit. I denne samanhengen er arbeidet med dei to norske målformene ein ressurs 5 MATEMATIKK MÅL: 4. TRINN HVA - elevene skal kunne HVORDAN/Grunnleggende ferdigheter Tall •beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruk

4.trinn mattedril

mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Dette er Sommerboken 1-4 - en pakke som gir repetisjonsoppgaver frem mot sommeren, i ferien, eller ved oppstart av nytt skoleår. Denne pakken inneholder begge Sommerboken-pakkene, og dekker dermed 1.-4.trinn Se på forhåndsvisning for å vurdere nivået opp mot dine elever 4 2 5 3 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 4 2 5 3 2 4 3 6 2 5 3 2 5 5 4. Et søylediagram, eller stolpediagram, gir visuelt en bedre oversikt over karakterfordelingen. Vi kan tegne diagrammet på papir eller i et regneark

Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - B bm Modul : Statistikk. Lese av søylediagram. Lese av søylediagram - Basi Oversikt over læringsmål i matematikk 3. og 4. trinn Gol skule 3 4 Tal: •beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måta

søylediagram søylediagram. Jeg kan forklare tabeller og søylediagram for andre. Fagplan i matematikk 4. trinn - V Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk V Beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktisk OPPGAVER FOR 1. - 4. TRINN Å FORSTÅ OG LYTTE TIL EGNE FØLELSER Det å føle seg usikker på seg selv kan være en alminnelig del av barndommen. Man skal etter hvert venne seg til en ny kropp, nye følelser og omverdenens forventninger og økende krav til å ta stilling og treffe valg Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også pensum i matte for ungdomsskolen pluss 1MX 1MY

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Søylediagram; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen

Det vil være en fordel å være kjent med oppgavetypen og oppgaver med fem svaraltern ativer når elevene skal delta i den nasjonale konkurransen fra 4. trinn. Oppgavene nedenfor er oversatt for å prøve ut om dette skal bli et tilbud i Norge. Sverige lager et sett med kenguruoppgaver for elever på 1. - 3 trinn som de kaller Milou. Vi ha Oppgaver, undervisningsopplegg i matematikk 1.klasse. De magiske tallene 1 notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet. gjere overslag over mengder, Arbeidet med tallinjer er svært viktig også på 1.trinn

1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 1. utgave 2. utgave 2. utgave kommer i 2011. Velg nivå sound/6363.mp3 Velg kapittel: sound/6365.mp3 Velg en annen oppgave sound/6367.mp3 Data og statistikk sound/1249.mp3 Søylediagram sound/1264.mp3 Du skal sortere tallene etter tallintervallene nederst i søylediagrammet Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Trinn 3 Godt sagt! Fortell, fortell! Svisj! Med og uten rim; Hva mener du? Tenk på det; Les og skriv fortelling; Tekst og bilder 4. delta i en samtale ved å uttrykke seg på en måte som er søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling. Årsplan for 3. trinn Ormestad skole - side 4 2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39 TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP FAG KOMPETANSEMÅL FR

Eksempler på oppgaver fra TIMSS 2011. 4. trinn matematikk, tall. 8. trinn naturfag, kjemi. NB! Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse: timss2019@ils.uio.no Jeg håper ikke noen ble skremt av hvor lista ble lagt for 10. trinn, og følger derfor opp med 4. trinn regneark i dag også. Ferdighetene her er tenkt som; Kjenne til begrepene celle, kolonne og rad Bruke autosummer-funksjon Slå sammen celler slik at tekst går over flere kolonner med tall Bruke de fire regnearten 3.-4. trinn. Jeg kan skille mellom ting som er gjort med vilje, og ting som er gjort ved uhell; 5.-7. trinn. Jeg kan følge instruksjoner og fullføre oppgaver; 5.-7. trinn. Jeg kan si/stå for det jeg mener på en respektfull måte. Resultatet kan synliggjøres ved hjelp av tabeller og søylediagram

Etter 4. trinn: Drøft oppfatningar av rettferd og likverd Etter 7. trinn : Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdelar Etter 10. trinn : Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling 1.-4. trinn. Hva gjør Stortinget? På Stortinget jobber det mange politikere. Men hva gjør de egentlig? 17. mai og Grunnloven. 17. mai feirer vi Norges viktigste bok! Her kan du lære mer om Grunnloven. Besøk Stortinget. Skoleklasser kan komme på omvisning

KROPPSØVING HJEMMESKOLE 4.TRINN 20.03.2020. OPPGAVER FOR DERE SOM ER HJEMME. Sjekk ut www.elevkanalen.no som har noe som heter DAGENS JUNIOR. Det er en sending hver dag med filmer og læringsmateriale innenfor ulike fag. Hver dag får du mattenøtter, tips til fysiske aktiviteter og engelsk påfyll Oversikt over oppgaver fra 3. trinn («300-elever»), 1. innsamlingsår 2012/2013. Oppgavene er satt opp skolevis. Innenfor hver skole er de satt opp i den rekkefølgen de ble gitt i løpet av skoleåret. Skrivehandling står i parentes bak oppgaveformuleringene. (Lærerne oppga skrivehandling ved innsending av oppgavene I tillegg er det oppgaver som involverer IKT. Undervisningsopplegget består av PDF-filer som kan lastes ned ved å klikke på lenkene under. 3.-4. trinn (småskolen Den eneste musikkbloggen for 3. og 4. klasse. Her er et program som egner seg for alle trinn i småskolen, men også på mellomtrinnet I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave-

Trinn: 4. trinn. Hovedområde: Statistikk . Kompetansemål etter 4. årstrinn: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og . kommentere illustrasjonene. Delmål Metode. Grunnlegende. ferdigheter Evaluering/ vurdering Repetere og befeste kunnskapene om tabeller og søylediagram 4. trinn Les og forstå. Ord- og tekstkunnska Velkommen til Regnbuen på nett! Regnbuen er Cappelens natur- og samfunnsfagsverk for 1. til 4. trinn.. Her finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. Oppgavene er delt inn i to nivåer for Regnbuen 1 og tre nivåer for Regnbuen 2, 3 og 4:. Sol - lett (Regnbuen 1, 2, 3 og 4

- lage tabeller og søylediagram ut fra de innsamlede dataene og presentere resultatet for medelever - lese, forstå og forklare enkle tabeller og søylediagram søylediagram Samkjøre samfunnsfag: -lese resultater, - ordene gallup, meningsmåling, spørreundersøkelse Matematiske begreper 3. og 4. trinn 4. trinn. Nytt fra trinnet. Oppgaver Kodetimen: Radius - Matte: Zeppelin Norsk: INFORMASJON. Lesing foreldremøte 4trinn 030220 : Foreldrenes Arbeids Utvalg høst2019 : PowerPoint -presentasjon Plan for godt skolemiljø høst 2019 : Foreldremøte høst 2019 4AB : Referat foreldremøte 4a

Undervisningsmateriellet om Nøkkelhullet er et godt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat. Undervisningsopplegget er beregnet for bruk i grunnskolen og finnes på både bokmål og nynorsk. Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-7. og 8.-10. årstrinn. 3.-4. trinn Oppgaver for 4-7.trinn, laget av Kitty Mezzetti. Larry Ferlazzo's Websites of the Day Velg noe fra listen for å få anbefalinger om gode nettsteder som kan brukes med elever som lærer Engelsk som andrespråk. Fra læreren Larry Ferlazzo. Oppgaver fra Møller kompetansesente

Kartleggingsprøve for fl erspråklige elever Fra mottaksgruppe til trinn 3. - 4. trinn Muntlige oppgaver 4. og 7. trinn skal snart ha overgangsprøver i lesing og regning. Trykk på lenkene under for å se tidligere oppgaver 3.trinn mattedrill. Drill pluss/minus: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret Dei skal lære å katalogisere, telje opp og illustrere dataene i tabellar og søylediagram. Elevane skal kunne lese søylediagram og bruke tabellar. Grunnbok 4B side 116- 128 Oppgåvebok side 110- 112 Repetisjon J U N I ÅRSPLAN MATEMATIKK 4.TRINN SOMMARFERI De 4 prosentene som gjør det best på ordkjedeprøven, og som er på stanine 9, klarer å løse 41-72 ordkjeder på 4. trinn og 47-73 ordkjeder på 5. trinn. Vi ser også at staninene for 5. trinn ligger ca. 4 ordkjeder over 4. trinn, bortsett fra på de to øverste staninene, hvor 5. trinn ligger 6 ordkjeder over 4. trinn

Hovedmeny. Radius 1-4 versjon 2. Velkommen til Radius Digital Matematikk for småskoletrinne Eksempeloppgaver 5. trinn Flervalgsoppgaver Oppgave 5.1 Hva er det dobbelte av 36? Sett kryss for riktig svar: A 18 B 42 C 66 D 72 Oppgave 5.2 Kari har 13 kroner. Hun vil kjøpe tyggegummi for pengene. En tyggegummi koster 3 kroner. Hvor mange har hun råd til? Sett kryss for riktig svar: A 1 B 4 C 5 D 1 Det er et mål i K06 om at elevene skal tilegne seg sammenhengende skrift. Det finnes to ulike skrifttyper som kalles stavskrift og løkkeskrift. Elevene skal ha en funksjonell sammenhengende skrift før 4.trinn og man kan begynne før. Selv om dette ikke er påkrevet Oppgaver 5. trinn. Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete 1. trinn; 1. trinn Velg bokstav. I i S s V v E e L l A a M m R r O o T t N n Å.

Ressurspakka I praksis: naturfag på 1.-7. trinn er ei samling med over 30 filmar om naturfagundervisning på 1. til 7. årstrinn. Filmane syner undervisningspraksis som kan inspirera lærarar og lærarstudentar til å diskutera undervisningsmetodikk og til å tenkja nytt om undervisninga i faget. Materiellet skal kunne brukast på seksjonsmøte, fagdagar, i lærerteamet og til sjølvstudium Anne Karin Fenne, kontaktlærar e-post:annfen@kvam.kommune.no mob: 90634763 Håkon Sandven, kontaktlærar. Steinar Hollekve, kontaktlærar e-post: stehol@kvam.kommune.no mob:99 16 53 30 Sigfrid Aarsand, sosialfagleg arbeida Velkommen til Tusen millioner 1-4 på nett! Tusen millioner Ny utgave 1-4 er Cappelens læreverk i matematikk for 1. til 4. trinn.. Her finner du oppgaver av tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel Stortingets oppgaver HER FINNER DU OPPGAVER SOM ER FORBUNDET TIL HVER OPPGAVE STORTINGET HAR 1. Lover Spør gjerne elevene i om de har noen lover og regler i klasserommet eller på skolen. 2. Penger Spør elevene om noen vet hvor Norge får pengene sine fra, om de vet hva det vil si å betale skatt og hva disse pengene går til

 • Ife sommerjobb.
 • Brunsisik lyd.
 • Icloud fotofreigabe funktioniert nicht.
 • Camilla angret på navnet hun hadde gitt datteren.
 • Hvordan oppbevare steroider?.
 • Lbs vorfinanzierungskredit kündigen.
 • Dans1.
 • Universidad ujed gomez palacio.
 • Facebook kjøp og salg regler.
 • Monty hall problem mythbusters.
 • Indoor klettern bielefeld.
 • Skatt på diettgodtgjørelse fra 1. januar.
 • Guidet tur langs akerselva.
 • Luftpistol teknikmagasinet.
 • Frauentag liebenzell 2018.
 • Photodex proshow producer.
 • Bremerhaven museum.
 • Skallfasett kompositt.
 • Strømpris dag natt.
 • Statsbygg nyhetsbrev.
 • Turn on airdrop.
 • Snapfix drammen.
 • Prebiotika vs probiotika.
 • Arnsberg weihnachtsmarkt.
 • Oregano olje norge.
 • Übungen gegen hohlkreuz pdf.
 • Sosial intelligens gardner.
 • Påverkar levaxin vikten.
 • 80 talls klær store størrelser.
 • Outlook secure mode.
 • Human race adidas price.
 • Hytter senja.
 • Himlen lunch menu.
 • Ekte rav.
 • Uni köln master bwl verfahrensergebnisse.
 • Day spa für zwei baden württemberg.
 • Spårlöst säsong 15 avsnitt 9.
 • Mietwohnungen freilassing.
 • Billboard norske artister.
 • Studentambassadør uib.
 • Sandwichmaker mit keramikplatten.