Home

Uit russisk

Er du interessert i å lære russisk? Russisk er et av de største verdensspråkene og ett av FNs seks offisielle språk. Russland er en svært viktig aktør i nordområdene, der kontakten mellom Norge og Russland er omfattende. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt arbeidsmarkedet. Vi tilbyr et treårig studium som gir en innføring i russisk språk og kultur Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Mastergradsstudiet i russisk passer for studenter som er interessert i russisk språk, litteratur og kultur, og som ønsker å videreutvikle sin evne til å kommunisere på russisk på høyt nivå. Studiet gir anledning til å fordype seg i alt fra dagsaktuelle spørsmål til de lange utviklingslinjene i russisk språk, litteratur og kultur Russisk er et verdensspråk og samtidig et sentralt språk i Nordområdene ¿ et av Norges viktigste strategiske satsingsområder i framtida. En mastergrad i russisk språk gir deg gode ferdigheter i å bruke språket i praksis, samtidig som du får grundig innsikt i språkets oppbygning og historie UiT Norges arktiske universitet; Russisk - årsstudium; Russisk - årsstudium. Universitet og høgskole. Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk

Russisk DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ INNTAKSTOPP PÅ BACHELORPROGRAMMET I SPRÅK OG ØKONOMI FRA 2017. I en tid hvor forholdet til Russland blir viktigere og viktigere for Norge, er kombinasjonen av russiskkunnskaper og kompetanse i økonomi verdifullt på arbeidsmarkedet Men kompetanse i russisk språk og kultur er en forutsetning for å kunne ta en aktiv og attraktiv rolle. Russlandsstudier - bachelor - 180 stp Russlandsstudier - bachelor . bokmal blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet Den russiske filmklubben ved UIT er et møteplass for alle som liker film og er interessert i russisk kultur, språk og historie. Det blir aldri kjedelig! Siste innleg

Russisk - årsstudium UiT

Kva lærer du? Du lærer å forstå, snakke og skrive russisk, og å omsette mellom norsk og russisk.Du får bruke digitale hjelpemiddel, og kan dermed nytta kyrillisk både som handskrift og på tastatur. Du fordjupar deg i landet sin kultur, samfunn og historie.I tillegg utformar du sjølvstendige tekstar på russisk innanfor utvalde sjangrar, som referat og lesarinnlegg, og utviklar evnene. kunnskap og innsikt i russisk historie, kultur og politikk, herunder nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. To utenlandsopphold inngår i studiet

Russisk_-_russlandsstudier_-_bachelor UiT

Russisk - master UiT

Russisk - Språk - master UiT

Filmen beskriver hendelser på slutten av 1940-tallet da mange russiske emigranter kom hjem til Sovjetunionen under bølgen av etterkrigspatriotisme. Dette er en fellesvisning for den russiske og den franske filmklubben. Filmen presenteres av Claude Rouget, lektor i fransk språk og kultur ved UiT. Uke 46 — mandag 13. november I korpusundersøkelsen ble russiske litterære tekster sammenlignet med sine norske oversettelser, mens de norske litterære tekstene ble sammenlignet med sine russiske oversettelser. Målet med undersøkelsen var å se om refleksivt pronomen på russisk ble oversatt med refleksivt pronomen på norsk og motsatt 4. juni 2018 kl. 15:39 UiT-bok fikk russisk prestisjepris . Et bokprosjekt ved UiT om forholdet mellom Russland og Norge er tildelt en prestisjetung pris fra den russiske forleggerforeningen

Skrevet av Asbjørn Jokstad professor i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi, UiT Norges arktiske universitet. Sosial distansering er et tiltak for å begrense smitte i en befolkning, og for å det til å fungere må alle forstå hvorfor. Et upresist språk skaper unødig forvirring, og bruk av riktige benevnelser bidrar til bedre forståelse Majsak (2005) og Plungjan (2011) har antydet at russisk har et slikt verbklassifikasjonssystem, men vår undersøkelse er den første som tester denne hypotesen mot et omfattende empirisk materiale. Vi viser at fordelingen av data i russisk svarer til definisjonen for et klassifikasjonssystem (McGregor 2002), og at fem forskjellige statistiske undersøkelser støtter hypotesen Denne masteroppgaven omhandler norske motiver og interesser bak samarbeidet med Sovjetunionen, senere Russland, om atomsikkerhet i Nordvest-Russland i perioden 1985-98, med utgangspunkt i kildemateriale fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet I russisk kan et adjektiv ha 30 forskjellige bøyningsformer, mens et verb kan ha over 100. Er du en av dem som blir svett bare ved tanken, kan du nå puste lettet ut. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har nemlig funnet opp det digitale verktøyet SMARTool som hjelper deg å lære kun de mest brukte bøyningsformene i russisk Utfyllende info Avhandlingen studerer russiske kvinner som har bosatt seg i Finnmark, og har fokus på deres kjønnede fortellinger om hverdagsliv og tilknytning i nord. Avhandlingen bygger på feltarbeid i en by i Finnmark i perioden 2012-2015, og inneholder tre artikler som på ulike måter tar oss inn i russiske kvinners fortellinger om deres feminine prosjekter i Nord-Norge

Denne oppgaven handler om russiske oppfatninger om delelinjeavtalen i Barentshavet, inngått i 2010 mellom Norge og Russland. Hovedmålet for oppgaven har vært å avdekke disse oppfatningene, men også å belyse bakgrunnen til henholdsvis forkjemperne og motstandernes meninger om den Russiske dialekter har mye lavere status enn dialekter i Norge. Når det i tillegg har vært stor fraflytting fra den russiske landsbygd og inn til byene, forklarer det hvorfor få russere snakker tradisjonell dialekt i dag

Video: UiT Norges arktiske universitet - Russisk - årsstudiu

Category:Anatoly Marienhof - Wikimedia Commons

Hvithvalen som de siste dagene har oppsøkt fiskebåter på Finnmarkskysten, ble fredag befridd fra selen i en spektakulær aksjon Stillingstittel: Stipendiat i russisk kulturvitenskap (168879), Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet, Søknadsfrist: Avslutte

Selv om en hel lørdag var satt av til markeringen, var det kun et fåtall av samarbeidsprosjektene mellom UiT og Russland som ble presentert. Det sier noe om bredden og volumet i samarbeidet. Selv om vi offisielt har passert 25 års samarbeid, er det mange eksempler på samarbeidsprosjekter mellom UiT og russiske aktører som er eldre enn dette Stillingstittel: Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap, Russisk tilstedeværelse i Norge ved UiT Norges arktiske universitet (156636), Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet, Søknadsfrist: Avslutte Russisk er krevende, og ikke så mange ender opp som eksperter. Men de som hopper av, har nytte av russisken, og samfunnet har nytte av dem. Hva kan vi lære av dette? Flere ting. For det første viser det at UiT gjør det like bra som verdensledende universiteter UiT Norges arktiske universitet - Universitetslektor i russisk språkvitenskap. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Russlands historie omhandler Russland fra de tidligste bosetningene på Krim på 600-tallet fvt. og frem til i dag. Den første statsdannelsen i området var Kiev-riket (i Skandinavia kalt Gardariket) og Novgorod, som ble etablert på 800-tallet evt. Fra slutten av 1200-tallet fulgte Moskvariket, som etterhvert ble til tsar-Russland. Etter den russiske revolusjon i 1917 ble Russland en.

Russisk - Språk og økonomi - bachelor UiT

 1. Oversikt over viktige hendelser i Russlands historie fra middelalderen til i dag. Årstall Hendelse 800-tallet Svenske vikinger (væringer) slår seg ned i Russland (særlig Novgorod og Kiev) og begynner en omfattende handel med araberne og det bysantinske rike 812-945 Igor, Ruriks sønn, forener vikingrikene under Kievs ledelse; hans slekt beholder tronen til 1598 Ca
 2. Timeplan 2019 Vår ved UiT Norges arktiske universite
 3. autentiske eksempler fra russisk skjønnlitteratur og sakprosa. Bak i boken finner du lister over viktige gloser, samt et detaljert stikkordsregister som gjør boken lett å slå opp i. Tore Nesset (født 1966) er professor i russisk språkvitenskap ved Universitetet
 4. st like tallrik som kongekrabben
 5. Fiskerne i Finnmark fikk et spesielt møte med en hvithval tidligere i uken, da en hval med et stramt seletøy kom svømmende opp til båten deres. Forsker tror hvalen har rømt fra russisk.
 6. I Finnmark opplever russiske kvinner at det fortsatt er holdninger om at russisk kvinne + skjørt = prostituert, sier Wara til UiT.no. - Klesstil blir en viktig forutsetning for å passe inn
 7. Trafikken over den norsk-russiske grensen får en kraftig vekst. Det registreres omtrent 140 000 grensepasseringer. Regjeringen bevilger 12,8 millioner kroner til utbedringer av bygningen samt.

Er du interessert i norsk litteratur, drama og dialekter? Eller hva med nordnorsk litteratur, dikt og språkutvikling? Dersom du er det, vil det ettårige studiet i nordisk språk og litteratur passe perfekt for deg. Årsstudiet i nordisk består av seks emner, tre i språk og tre i litteratur fordelt over to semestre. Studiet passer bra for lærere og andre som ønsker å forbedre sine. UiT Norges arktiske universitet - Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap, Russisk tilstedeværelse i Norge, ved UiT. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) trodde man at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter. Fiskeridirektoratet er lettet over at hvalen trolig ikke er en spion Doktorgradsstipendiat i russisk kulturvitenskap, Russisk tilstedeværelse i Norge, ved UiT Viktig melding Norges arktiske universitet (UiT) er det 1. januar 2019 ledig stilling som stipendiat for å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for språk og kultur og forskningsgruppen Russian Space:.

Engelsk, fransk, italiensk, russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, spansk, portugisisk, tys Gjenstander fra Willem Barentsz` leir på Novaja Semjla, og russiske pomorstasjoner på Russekeila forteller om tidlig fangstliv. Utstillingen tar for seg den tidligste europeiske fangstperioden på Svalbard på 1600- og 1700-tallet Den russiske «spionhvalen» er trolig en terapihval. Hvithvalen som i april ble oppdaget utenfor kysten av Finnmark, er trolig en russisk terapihval. (UiT) trodde man at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter

Russlandsstudier - bachelor UiT

 1. - Som professor ved UiT - hva syns du om at ditt universitet samarbeider med russiske universiteter som opererer under et regime som har vedtatt flere lover for å begrense homofiles frihet? - Jeg syns det er ekstremt vanskelig, men det å isolere den andre er sjelden opriften på fremgang
 2. Russisk har ikke vært vanlig som skolespråk i Norge, men det har på enkelte skoler vært mulig å ta det som valgfag. Det er mulig å studere russisk ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo. Naturlig nok har russisktalende personer vært ettertrakta i Forsvarets etterretningstjeneste,.
 3. Historie fins over alt rundt deg, og verden er i stadig endring. Gjennom å studere historie, studerer du endringer gjennom flere hundre år, og hvilken rolle enkeltmennesket, samfunnet og strukturene har for historien. Årsstudiet gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid og gir kunnskap om lokale forhold så vel som regionale, nasjonale og globale

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Foreløpig finnes den kun i russisk versjon. UiT har også planer om å lage den på nordsamisk, spansk og finsk. I tillegg er det flere forskere i verden som har meldt interesse for å utvikle. UiT Norges arktiske universitet - Stipendiat i russisk kulturvitenskap. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Dette førte til at det i 2014 var for første gang flere profesjonelle soldater enn vernepliktige i de russiske styrkene. I tillegg er forsvarsbudsjettet nesten doblet på ti år. Russland bruker store beløp på nye fly, ubåter, stridsvogner, luftvern og missiler. Russiske styrker trener og øver også langt mer enn i perioden før 2007. 2 Stillingstittel: Universitetslektor i russisk språkvitenskap (166446), Arbeidsgiver: UiT Norges arktiske universitet, Søknadsfrist: Avslutte

- Det russiske barneombudet er ikke selvstendig, verken stillingen eller personlig. Han er ikke i en posisjon til å kunne kritisere russiske myndigheter, sier Willy-Tore Mørch. PROFESSOR: Willy-Tore Mørch er professor i barn og unges psykiske helse ved UiT, Norges arktiske universitet - Russisk forskning viser imidlertid at mange ble sendt hjem. Noen russiske fanger samarbeidet med tyskerne, og disse møtte nok derimot en hard skjebne, sier Soleim. Hun tror at årsaken til at vi i vesten trodde at alle krigsfangene fikk en brutal hjemkomst, kom av at det passet til det skremselsbildet vi allerede hadde av Stalin og Sovjetunionen Hundreårsjubileet for Den russiske revolusjon markeres nå over hele verden, med utstillinger, konferanser, ferske bøker og artikler om denne begivenheten som var en av de viktigste i det 20. århundre. I fjor markerte man at det var 25 år siden sovjetsamfunnet som revolusjonen skapte, brøt sammen, den endelige bekreftelsen på at Den russiske revolusjon var mislykket

På VG Direkte kan du følge alle store begivenheter minutt for minutt gjennom tekst, bilder og video, og delta selv med innspill og spørsmå I tillegg blir det sjølvsagt også omtalt i russiske media, og ein kan hente mykje ut av rapportar og utgreiingar frå internasjonale finansinstitusjonar, avsluttar Goes. Referanse: Sander B. Goes: Foreigners in the Russian petroleum sector: the cases of Sakhalin-II and TNK-BP, UiT - Norges arktiske universitet 2013 Følg familien Bligh gjennom romanser, feider, hemmeligheter og løgner. Alle seks sesonger kommer i løpet av våren og sommeren 2020

UiT Norges arktiske universitet - Russisk - bachelo

 1. ar i Tromsø, Den russiske filmserien ved UiT, MA classes at UiT, Novemberse
 2. ar for UNN og Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, i mars 2014, gjorde direktøren ved UNN og dekanen ved UiT det klart at fra nå av skulle samarbeidet med Arkhangelsk regionen prioriteres og at de ønsket å bli ledende i Norge når det gjelder samarbeid med Nordvest-Russland
 3. UiT melder torsdag formiddag på sine nettsider at studenter som har innlevering, arbeidskrav og eksamen i dag, torsdag 26. september, får utsatt sine frister på grunn av de trafikale problemene. UiTs campus ligger litt opp fra havna der den russiske tråleren ligger, mens Universitetssykehuset i Nord-Norge (Unn) ligger nærmere havna
 4. Russisk. Alle verktøy. Oahpa. Tersamiske ordbøker. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По- Send feedback about the website to: giellatekno@uit.no.
 5. Russisk språk og kultur. 465 liker dette · 1 snakker om dette. Lær russisk språk og kultur i Tromsø

Konstruktivisme er en retning innen abstrakt kunst som har sitt utgangspunkt i russisk kunst før den første verdenskrig og i Pablo Picassos constructions, med hans bruk av glass, tre og metall. Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen. På engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk og russisk. Oppdatert april 2017 UIT: Strategisk fransk, tysk, musikk og drama, filosofi og russiske studier og anbefaler også å gi språkprogrammene innen nordisk, russisk og spansk to års «prøvetid»

Fra historien til lokalsamfunn til store europeiske verdensimperium - enkeltskjebner og store fortellinger. Studer historie ved UiT Da åpner jeg denne diskusjonen, som egentlig er ment for oss distansestudenter på RUS-2110 på UiT våren 2013, med å skrive hvilke dikt jeg har tenkt å analysere som del av arbeidskravet.Blok - NeznakomkaLermontov - I grustno i skutsjnoTjuttsjev - SilentiumJesenin - Pismo materiEr det noen som vel.. Forsker / UiT Norges arktiske universitet. Mening. 6. februar 2020. Først og fremst hauser avisene opp et bilde som ikke er realistisk. I denne saken lurer en russisk invasjon, i en annen kinesisk imperialisme. Det er viktig at vi er forberedt på ulike scenarioer, men både Sneve og Nygård ser spøkelser på høylys dag

Hold kontakten! Gratis samtaler via Internett, meldinger, rimelige internasjonale anrop til mobile enheter og fasttelefoner, og Skype for Business for effektivt samarbeid Aleksandr Nikolajevitsj Jakovlev, russisk politiker; historiker. Sovjetunionens ambassadør i Canada 1973-83, direktør i det sovjetiske vitenskapsakademiet 1983-85. Medlem av kommunistpartiets politbyrå 1987-90. En av Gorbatsjovs nære medarbeidere frem til tidlig i 1991; av mange ansett som arkitekten av Gorbatsjovs reformpolitikk

Den russiske filmklubben ved UiT

 1. oritetshistorie, nordområdehistorie, kald krig.
 2. Russisk militærekspert avviser at hvithval er «spionhval» Hvithvalen som før helgen ble oppdaget utenfor finnmarkskysten med seletøy på seg er neppe en «spionhval»
 3. Andre språk. Uralske og andre språk. Burjatis
 4. Denne artikkelen undersøker forbindelser mellom natur og kjønn. Vi analyserer data fra feltarbeid og intervjuer med kvinnelige russiske migranter som har bosatt seg i en liten by i Finnmark sammen med en norsk mannlig partner. I artikkelen bygger vi på nyere antropologiske forståelser av natur, samt studier om hvordan natur/sted, kultur og kjønn gjensidig konstituerer hverandre
 5. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen RUSSISK (årsstudium).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 36 relaterte studier til utdanningen RUSSISK (årsstudium)

UiT Norges arktiske universitet - Russisk - maste

RUSSISK: Å kutte i russiske studier vil være svært alvorlig i et landsdelsperspektiv, ifølge Tore Nesset, professor i russisk språkvitenskap. Foto: UiT - Rart hvis utdanningsløpet skal. Tyskkompetanse er etterspurt i Norge i dag. Vi legger vekt på praktisk språkopplæring, språk, historie, litteratur, kultur og tekstforståelse Tysk er et stort fag i norsk skole, og som tysklærer har du gode jobbmuligheter. I studiet lærer du om tysk språk, kultur og hvordan undervise i tysk

CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to

Russisk, bachelor, 3 år Universitetet i Berge

 1. Russisk våpenkonsept avslørt: - Flock-93 er en skrekkvisjon om fremtidens krigføring Atomubåt nærmer seg nordmørskysten: - Vi har full kontroll Russisk atomubåt kan passere Kristiansund tirsdag morge
 2. Russisk popsa-musikk - lekegrind for «ikke-tradisjonell seksualitet» Samtidig som Russland har undertrykkende lover mot 'homoseksuell propaganda', flommer russisk popsa-musikk over av menn i drag og homoerotiske uttrykk. - Det er «stemmen» til fantom-kroppsdelen, sier førsteamanuensis i musikologi, Stephen Amico
 3. I haust har ein for første gong inkludert studentane i samarbeidet. Tidlegare i haust besøkte 15 norske studentar både Universitetet i Murmansk og barnehagar i Murmansk. Her er ein reportasje på russisk frå det besøket. I november fikk ein gjenbesøk frå russiske studentar. Dei besøkte også UiT i Alta og barnehagar i Alta
 4. Russisk marineekspert mener det ikke dreier seg om spionasje. Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet / NTB scanpix. Baranets er intervjuet av den russiske TV-kanalen Govorit Moskva, og avviser ikke at hvalen kan ha sluppet unna den russiske marinen
 5. Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig et to års engasjement som universitetslektor i russisk språkvitenskap fra 15. august 2019 Stillingen er tilknyttet og forskningsgruppen (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian). ISK har 75 fast ansatte, 10 professor II og omlag 30 stipendiater
 6. Notat fra russiskfaget om årsrapport fra programsensor russisk, januar 2016 Den nye programsensoren for russisk, Tore Nesset (UiT), har levert en grundig årsrapport, som ble diskutert under programstyremøtet for russisk den 22. januar 2016. Rapporten vurderer alle bacheloremnene i russisk språk. Rapporten er grundig, fange

Russisk. Alle verktøy. Oahpa. Nordsamiske ordbøker. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По- Send feedback about the website to: giellatekno@uit.no. Reddet russisk «militærhval» på norgesbesøk. Ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT). Den 25. oktober 2019 er det 75-årsmarkering i Kirkenes av Sovjets frigjøring av Øst-Finnmark fra tyskerne. 611 russiske soldater mistet livet på norsk jord i felttoget som jaget tyskerne bort, og 1501 ble såret. De siste kampene mellom sovjetiske og tyske styrker sto i Varangerbotn 6. november 1944. Russerne stoppet framrykningen i Rustefjelbma, 40 km lenger mot nordvest, o Targeting Wordforms in Russian Language Learning er eit samarbeid mellom UiT og HSE i Russland. Prosjektet søkjer å forbetre og forenkle metodane for å lære russisk som framandspråk UiT The Arctic University of Norway has a particular focus on cooperation with Russia - our neighbour country. The cooperation is implemented through universiteties and research institutes - at a number of fields within research and education. These pages will contain information on partners, events, results and on how to participate in.

Russisk (årsenhet) - Universitetet i Osl

Historiemiljøet i Tromsø har spesialisert seg på samisk- og urbefolkningshistorie, nordområda, andre verdskrig, registrering av historiske data og demografi, eldre tids historie, norsk-russiske relasjonar, lese- og skrivehistorie, og historieteori og -metode Verv. Styremedlem, HIFO Norge, 2007-2009. Styremedlem Falstadsenteret, 01.01.-01.08. 2014. Styremedlem og sekretær ved Barentsinstituttet i Kirkenes, Norges arktiske. 23 ledige jobber som Russisk er tilgjengelig på Indeed.com. Supply Chain Manager, Lege, Psykiater og mer

Dugnad i Tromsø bedrer russisk hjertehelse - blogg

50+ videos Play all Mix - ТРИ ПОЛОСКИ / KOLM TRIIPU / THREE STRIPES YouTube ★★ Best 20 Minutes of Russian Hard Bass + Eng Sub ★★ - Duration: 20:06. BrancoMeister 4,403,003 view Norsk: ·utgangspunkt for rørsle Eg reiste frå Noreg til Spania.· endepunkt for ei strekning Han var dressa opp frå topp til tå.· utgangspunkt for eit tidsrom Eg sov frå klokka ti til tolv. ved utvikling Han voks frå gut til mann. om opphav Kvinna var frå Kristiansand. om å fjerne seg, auka avstanden til noko Eg flytte frå Oslo. om skile. UiT-professor: Trolig en russisk «spionhval Russiske jagerfly fotografert utenfor kysten av Troms i dag: - Kan ikke gå ut med hvor mange russiske fly det dreier seg om . Her er det flytende russiske atomkraftverket utenfor kysten av Troms. Russland: Krig om Svalbard en mulighet

Åse Hiorth Lerviks pris til oppgåve om russiskPionerer | UiTI kjølvatnet etter Nansen - hundre år etter | UiTOljevernberedskapen i Barentshavet er effektiv | UiT

Har du prøvd å lære russisk - eller et annet språk med mange bøyningsformer? UiT-forskere har utviklet et språkverktøy som gjør det mye enklere å lære.. Russisk. Alle verktøy. Oahpa. Главное Sátnegirjjit. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По- Send feedback about the website to: giellatekno@uit.no. Strobelt, Michael. Kritisk pedagogikk - et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2) To historikere ved UiT, stipendiat Astrid Marie Johnsen og førsteamanuensis i eldre historie Sigrun Berg, har i Nordlys 18.1 2018 et forsøk på å skape usikkerhet om den geografiske plassering av stedet Lyngstuva/Lynghesþúfua. Stedsnavnet er omtalt i dokumenter fra år 1251 og fra 1326 som navnet på «grenseskillet» for norsk og russisk skattlegging i Norges nordøstligste område på Kola Russisk. Alle verktøy. Oahpa. Verktøy for andre språk Davvisámegillii Norsk English Suomeksi Send feedback about the website to: giellatekno@uit.no. Russisk. Alle verktøy. Oahpa. Sørsamiske ordbøker. Davvisámegillii Norsk Suomeksi English По- Send feedback about the website to: giellatekno@uit.no.

 • Nipt test norge privat.
 • Sangfoni barn.
 • Patrick schwarzenegger instagram.
 • Subkutane injektion clexane.
 • Rundstykker spelt oppskrift.
 • Ledende flysoldat.
 • Düsseldorf kirmes feuerwerk.
 • Keira knightley movies.
 • Brecom c2400.
 • Resultater premier league.
 • Stl datei bearbeiten.
 • Bildschirmarbeiter.
 • Finanzamt speyer poststelle.
 • Cabelas hours.
 • Verisure smartlock box til yale doorman.
 • Nils olav bakken vg.
 • Smerter høyre side mage.
 • Airsoft vapen.
 • Vw transporter t5 innvendig mål.
 • Ägyptische bilder bedeutung.
 • Norsk arkitekturhistorie..
 • How tall is empire state building.
 • Skammekroken 2017 tekst.
 • Elektronegativitet periodesystem.
 • Brødrene jensen eiendom.
 • How to create orbs in destiny 2.
 • Camping grenland.
 • Overta sykt barn dager.
 • Parson russell terrier züchter.
 • Feldsalat mit walnüssen und schafskäse.
 • Biotherm lait corporel body milk.
 • Alberique new mexico.
 • Zweifel ob er der richtige ist.
 • Maybe annie chords.
 • Süßer single malt.
 • Gameboy advance spill.
 • Latinamerikansk mat oslo.
 • Femundsmarka nasjonalpark kart.
 • Wetter offenburg 16 tage.
 • Us dollar symbol.
 • Digitale kirkebøker.