Home

Oljedirektoratet kart

Om norskpetroleum.no. Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Karttjenester. Oversikt over våre tilgjengelige karttjenester og nedlastbare geografiske datasett. Merknad: I overgangsperioden frem til 3. oktober vil det i starten kunne skje mindre endringer i tjenestene og datasett Kontakt oss. Hovedkontor Stavanger. Besøksadresse: Professor Olav Hanssens vei 10 Postadresse: Postboks 600, 4003 Stavanger Telefon: 51876000 (sentralbord) E-post: postboks@npd.n For kart, tilbud med arbeidsprogram, omriss av tilbudte arealer og partnere, se informasjonsboks i høyre marg. Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2019 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet: 1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr. 2

Interaktivt kart - Norskpetroleum

 1. Kontaktinformasjon for Oljedirektoratet Stavanger, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer
 2. Oljedirektoratet CSV ForkortelseBAA er forkortelse for Business arrangement area (avtalebasert område).InnholdAvtalebaserte områder på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert område.DefinisjonEt avtalebasert område i denne sammenheng er et område som er et resultat av unitisering, glideskalaregler eller andre avtaleforhold som har endret betingelsene for den.
 3. Oljedirektoratet fra , 100570307S1 - Oljedirektoratet
 4. Oljedirektoratet (OD) skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning, Data, inklusive kart fra ODs sokkelbibliotek, inngår i Barentswatch. OD er representert i ulike forum i Barentswatch og leverer redaksjonelle tjenester innen olje og gass. Relaterte tjenester
 5. Kart Over Oljefelt Nordsjøen | Kart Sokkelkart Oljedirektoratet Figurer og hurtignedlasting Norskpetroleum.no kart over norsk sokkel Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Faceboo

Oljedirektoratet (OD) er en statlig etat som skal legge til rette for langsiktig ressurstilgang fra norsk petroleumsvirksomhet, og ivareta sikkerhetsmessige, miljømessige, teknologiske og økonomiske sider ved virksomheten. OD hører under Olje- og energidepartementet. En av de viktigste oppgavene er å være pådriver for utvikling av nye ressurser fra olje- og gassvirksomheten Oljedirektoratet - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Professor Olav Hanssens vei 10 . 4021 Stavanger Vis veibeskrivels

Karttjenester - Oljedirektoratet

 1. imale miljømessige konsekvenser. OD er underlagt Olje- og energidepartementet
 2. Oljedirektoratet Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger Vis kart Postboks 600 Sentrum, 4003 Stavange
 3. Oljedirektoratet Rogaland - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Professor Olav Hanssens vei. 1
 4. Oljedirektoratet. ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Informasjonen synkroniseres daglig med ODs databaser
 5. Samtidig har Oljedirektoratet (OD) jobbet med å kartlegge områdene i Barentshavet øst, som strekker seg fra samme breddegrad som Bjørnøya og opp til kysten av Svalbard (se kart)
 6. FactPages NPD FactPages contain information regarding the petroleum activities on the Norwegian continental shelf. The information is synchronised with the NPD's databases on a daily basis. Subscription To receive news about NPD FactPages by e-mail, please subscribe here. Feedback We.

Oljedirektoratet, Stavanger, Norway. 2,373 likes · 74 talking about this · 376 were here. Oljedirektoratet jobber for å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten Tildelingsbrev til Oljedirektoratet for 2019 2 1 Innledning Olje- og energidepartementet viser til Prop. 1 S og Innst. 9 S (2018-2019). Departementet har på dette grunnlaget utarbeidet et tildelingsbrev som gir de økonomiske rammene for Oljedirektoratet i 2019 og en nærmere beskrivelse av mål, styringsparametere og rapporteringskrav Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Nå kan du bestille ny utgave av årets sokkelkart. Her finner du oversikt over alle felt, funn, tildelte områder, utvinningstilllatelser, kort sagt..

Hvordan dannes petroleum? - Norskpetroleum

Kart over den norske kontinentalsokkelen . 18. juni 2004. Kartet Den norske kontinentalsokkel viser blant annet samtlige felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 18.juni 2004. Sokkelkartet gir også en oversikt over samtlige utvinningstillatelser på norsk sokkel. Kartet er utarbeidet av Oljedirektoratet. Collapse tex Kart Oljedirektoratet Norsk kontinentalsokkel - Wikipedia Sokkelkart_1965 Norskpetroleum.no Sokkelkart Oljedirektoratet Kart over tildelte utvinningstillatelser 23. konsesjonsrunde . Oljedirektoratet BarentsWatch Kartlegger dyphavet Oljedirektoratet Kontinentalsokkelkart 2017 N 27082018 Norskpetroleum.no Faktakart Oljedirektoratet Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance Kart Over Norsk Sokkel | Kart Sokkelkart Oljedirektoratet Sokkelkart_1965 Norskpetroleum.no Sokkelkart Oljedirektoratet Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Faceboo Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Oljedirektoratet. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Oljedirektoratet har inngått kontrakt med selskapet EMGS (ElectroMagnetic GeoServices) om elektromagnetiske undersøkelser i Troms II i Lofoten Norsk kontinentalsokkel er den undersjøiske forlengelsen av landmassen utenfor Norge i Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og Polhavet. Kontinentalsokkelen strekker seg ut til de store havdyp og den norske stat har rett til å utnytte ressursene i og på havbunnen. Det er et relativt grunt og flatt område som går ut til egga der det er brattere helling (kontinentalskråningen. 1881 gir deg treff på Direktorater og tilsynsorgan, inklusive. adresse, telefonnummer og kart Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

Historiske sokkelkart Se kart helt tilbake til 1965. Alle kartene er nedlastbare. http://bit.ly/2fRT4p Hjemmel: Fastsatt av Oljedirektoratet 13. desember 2017 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 6 niende ledd, § 46, § 47, § 48, § 53, § 74, § 79 og § 86, jf. delegeringsvedtak 15. mai 2009 nr. 512. Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2244 (i kraft 1 jan 2018)

Oljedirektoratet har besøksadresse Prof. Olav Hanssens V. 10, 4021 Stavanger (Rogaland). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Oljedirektoratet. Det er registrert 225 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Oljedirektoratet gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og trykk Send. Kart; Mer info; Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger. Direktorater og tilsynsorgan - Stavanger. Oljedirektoratet sitt overordnede mål er å bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet,.

Barentshavet – midtre til øvre perm letemodeller

Kontakt oss - Oljedirektoratet

DigitaltMuseum found 70 hit History. Eierskap; Giver/siste eier Oljedirektoratet sikker . History. Ved et enstemmig vedtak 14. juni 1972 vedtok Stortinget å opprette Oljedirektoratet (OD). Med base i Stavanger skulle direktoratet ta hånd om forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel

En lang natt på jobben – Geo365

Oljedirektoratet: Høring av forslag til endringer i klimakvoteforskriften Oljedirektoratet merker seg at listen over næringer som er utsatt for karbonlekkasje er kraftig redusert og at produksjon av gass ikke lenger er på listen, men at produksjon av kull fortsatt er med. Hensikten med klimakvotesystemet er å redusere CO2-utslipp og ivareta klima Kart: Norsk olje og gass. Aftenposten: Oljedirektoratet vil ha iskanten lenger nord Hvor iskanten går, avgjør i praksis hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for oljeboring

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er nå delt i to virksomheter. Det var ønskelig at dette ble gjenspeilt gjennom omdisponering og utvidelse av deres felles bygg. Målet var i sterkere grad å framheve deres identitet gjennom separate bygg, samtidig som det ble lagt til rette for Petrad og nye leietakere Du finner 0 ledige stillinger med søkeordet Oljedirektoratet på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Kart over den norske kontinentalsokkelen . 1.juni 2000. Kartet Den norske kontinentalsokkel viser blant annet samtlige felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 01.juni 2000. Sokkelkartet gir også en oversikt over samtlige utvinningstillatelser på norsk sokkel. Kartet er utarbeidet av Oljedirektoratet. Collapse tex Oljedirektoratet har satt sammen tre diagrammer med navn på de litostratigrafiske formasjonene på norsk kontinentalsokkel. Diagrammene dekker de tre hovedregionene på sokkelen: norsk del av Nordsjøen, Norskehavet og norsk del av Barentshavet. Interne Faktasider inneholder. Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden. Aftenposten har plottet vernesonen på 5 mil inn på et kart som også viser petroleumsområdene og Oljedirektoratets oversikt over hvor de kjente olje- og gassprospektene i området ligger

TFO 2019 - Oljedirektoratet

Se kart hos Google Maps. OLJEDIREKTORATET AVD HARSTAD. OLJEDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR. Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo. Brønnøysundregistera. Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret Oljedirektoratet. Kart over den norske kontinentalsokkel og oversikt over samtlige utvin. 1 picture Noroil Publishing House. Kart over oljefelt på den nordeuropeiske kontinentalsokkelen. Lagd for. 1 picture Oljedirektoratet. Kart. Oljedirektoratet registrerer at den såkalte passive renseteknologi for nmVOC ved bøyelasting (KVOC) ikke har vist seg å gi den forventede reduksjon i utslippene. Det sies i søknaden fra VOCIC at målinger har vist at effekten disse anleggene gir, er liten Gå til kontaktskjema. Telefon: 52 74 50 00 Telefaks: 52 74 50 01. Våre åpningstider: Mandag-fredag: kl. 08.00-15.45 (sommertid 15. mai til 14. september: kl. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 2-1, § 3-5 tredje ledd, § 3-14, § 4-8, § 4-9 og § 10-18 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13 c tredje ledd og § 19 tredje ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 15. mai 2009 nr. 512

Norskpetroleum.no - fakta om norsk olje- og gassvirksomhe

Oljedirektoratet, Stavanger bedrift gulesider

Oljeindustri Rogaland, Fyring, Petroleumsindustri, Drivstoff. Neptune Energy is an independent oil and gas exploration and production company with a regional focus on the North Sea, North Africa and South East Asia Oljedirektoratet holder til på besøksadressen Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger.Foretaket ble startet i 1975-11-28 og registrert i brønnøysund-registrene 1995-03-12 og som et Orgl.Oljedirektoratet driver i bransjene Departementer og Offentlig administrasjon

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet | Linkarkitektur

Oljedirektoratet Digitaliseringsdirektoratet - Dif

ga 1 firma Kart. Oljedirektoratet www.npd.no. Professor Olav Hanssens vei. 10 4021 StavangerVis veibeskrivelse. 51 87 60... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift? Stengt. Ditt søk på brønnintenvensjoner vestlandet ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Antagelsen om Barentshavet som først og fremst en gassprovins står for fall. I uåpnede, men kartlagte områder er det mest olje, tror Oljedirektoratet FORNØYDE SJEFER: NGU-direktør Morten Smelror og oljedirektør Bente Nyland er tilfredse med den nye avtalen. Foto: Jan Høst- Rammeavtalen er en naturlig videreutvikling av det tette samarbeidet vi alltid har hatt med OD, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU SKILLELINJE: Kart over norsk sokkel med det nye området markert. Ifølge oljedirektoratet blir denne brønnen svært viktig i arbeidet med å kartlegge geologien i denne delen av Barentshavet

Undervisningsbygg, studentliv og flotte uteområder ved Universitetet i Stavanger skaper inspirerende rammer når det ringer inn til din egen studietur i universitetets nabolag.Vi begynner ved Stavanger Botaniske hage. Her finner du byens samling av planter fra fem kontinenter. Nysgjerrigheten drive Forslaget er en videreføring av arbeidet med geologisk kartlegging som Oljedirektoratet har utført de senere år for å frembringe ny og mer kunnskap om geologien i Barentshavet. Mer kunnskap om petroleumsressurser avhenger av innsamling av ytterligere geologiske data Samfunnsøkonom i Oljedirektoratet - En engasjert lærer på videregående vekket interessen min for samfunnsøkonomi, sier Torgunn Kvervavik Sheridan. Hun fullførte mastergraden sin i samfunnsøkonomi høsten 2007

Mer informasjon om 23. konsesjonsrunde og kart over de utlyste områdene finnes på regjeringen.no. Tord Lien intervjues ombord MS Mårøy med Melkøya i bakgrunnen. Bakgrunn . Petroleumsvirksomhet har foregått på norsk sokkel i Barentshavet siden 1980. Deler av Tromsøflaket ble åpnet i 1979 Oljedirektoratet Kontaktinformasjon. Web SMS Send oppføring på SMS. Oljedirektoratet - Norwegian Petroleum Directorate Lisensiering Denne filen er lisensiert under lisensen Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal PUD og PAD n - Oljedirektoratet

09-rørledninger-n-17112016 - Norskpetroleum

Oljedirektoratet, Harstad - 1881

Blå linje viser hvor havforskere vil ha grensen for iskantsonen. Grønn linje viser alternativet som Oljedirektoratet ønsker, og som baserer seg isfrekvens 30 prosent av aprildagene 1988-2017. De grå feltene viser lisenser for petroleumsnæringen. (Kart og kilde: Havforskningsinstituttet) Oversikt over Flybussen traseer med detaljert oversikt over holdeplasser

Oljedirektoratet - BarentsWatc

Site title of www.npd.no is Forsiden - Oljedirektoratet. IP is 62.92.50.167 on Microsoft-IIS/7.5 works with 1078 ms speed. World ranking 231737 altough the site value is $9 396.The charset for this site is utf-8.. Web site description for npd.no is Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og faktasider. Utenfor Lofoten og Vesterålen skal det gjøres seismiske undersøkelser, og nå vil Oljedirektoratet betale fiskerne for å holde seg unna. Foto: Kart: Oljedirekorate Om norskpetroleum.no. direkte værnes til tallin Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Kategoriarkiv: Oljedirektoratet Hun vil bli ny toppsjef for Oljedirektoratet. Etter 12 år nærmer det seg slutten for Bente Nyland på toppen av Oljedirektoratet (OD). Nylig gikk fristen ut for å søke på den ledige jobben Prøvetakingen ble utført i regi av Oljedirektoratet. Det ble til sammen tatt 1065 kjerner med gravitasjonsprøvetaker. Førtifire kjerner (enten hele kjerner eller seksjoner av kjerner) er undersøkt og beskrevet i denne rapporten. Prøvene var tidligere lagret hos Oljedirektoratet i nesten 30 år før de ble transportert til NGUs lager på.

Oljefelt I Nordsjøen Kart Kart

Nå har Equinor gjort et gassfunn her, melder Oljedirektoratet. Funnet er på mellom 11 og 24 milliarder standard kubikkmeter gass (Sm 3). Skruis: Fant mer olje i nabolaget til Johan Castberg-utbyggingen; Avgrenser Atlantis. Brønnen er en del av Equinors borekampanje i Barentshavet i høst Du finner 11763 ledige stillinger på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge The Norwegian Petroleum Directorate (Norwegian: Oljedirektoratet) or OD is a Norwegian government agency responsible for the regulation of the petroleum resources on the Norwegian continental shelf.Based in Stavanger, it is to ensure that the petroleum resources are allocated in an optimal at the same time as they incur minimal environmental impact.It is subordinate to the Norwegian Ministry. NorskPetroleum.no er et brukervennlig og faktabasert nettsted, hvor den interesserte leser kan lære mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår.. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier NorskPetroleum.no erstatter faktaheftet. Artikler og fakta om norsk olje og gass er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier

Kart: Oljedirektoratet. Home Olje og gass Exploration. 36 nye blokker i Norskehavet. Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye leteblokker i TFO-området i årets konsesjonsrunde. - Vi foreslår å legge 36 nye blokker til TFO-området. Denne gangen er alle de foreslåtte blokkene vest i Norskehavet Oljedirektoratet Avd. Harstad har besøksadresse Verkstedveien 1, 9406 Harstad (Troms og Finnmark). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Oljedirektoratet Avd Harstad. Det er registrert 17 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Oljedirektoratet Avd Harstad gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på. Kunngjøringsmanuset (for forskrift, ikrafttredelsesvedtak, delegering, instruks m.m.) skal sendes inn i et elektronisk lesbart format, for eksempel Word (ikke pdf). Vedlegg til forskrifter o.l. med kart eller særlig teknisk utformet innhold, kan sendes inn i et annet format, inkludert pdf, såfremt det ikke skal kunngjøres i html. Ydalir Hotel er et banebrytende samfunnsansvarlig hotell med luksuriøse rom og ansatte som elsker sitt arbeid, lokalisert rett utenfor Stavanger sentrum. Hotellet er gitt i gave av familien Smedvig til Universitet i Stavanger og med sitt hjemmekoselige preg setter vi standarden for Campushotell i Skandinavia - Velkommen hjem til oss på Ydalir Hotel

Oljedirektoratet - Store norske leksiko

Oljedirektoratet ga tillatelse til oljeleting i fredet område. - Jeg sjekket ut noen kart over seismikk-skyting i Norskehavet og syntes at de så litt rare ut Oljedirektoratet har inngått kontrakter i millionklassen med to selskap som skal hente inn seismikk i Barentshavet. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene

Oljedirektoratet bedrifter gulesider

Felt: ELDFISK - Norskpetroleum
 • Dikt till någon som mår dåligt.
 • Hannevika golf.
 • Personlig pitch exempel.
 • Imagen virgen del valle venezuela.
 • Observatory osrs.
 • Ballettschule pulheim hoefer.
 • Hajar mens.
 • Bella bistro grefsen.
 • Ozeanien länder und regionen.
 • Sia helse kontakt.
 • Gratis tannlege i sverige.
 • Legge laminat på skjevt gulv.
 • Gruyere höhlengereift.
 • Fjernesk.
 • Ford 7.3 diesel torque specs.
 • Mike wazowski.
 • Tischtennis sprüche t shirt.
 • Ikea ludwigsburg restaurant.
 • Eksamen teknologi og forskningslære.
 • Nissan leaf leasing privat.
 • Salvador dali house.
 • Delta airlines stock.
 • Tinder melding lest.
 • Faulenzen witze.
 • Statlig eierskap.
 • Reproduktiv kloning etikk.
 • Ma automobile lahr.
 • Matvarer med omega 3.
 • Burma land.
 • Jamaica colony history.
 • Bautzen komitee.
 • Ganesha betydelse.
 • Mietwohnungen freilassing.
 • Half man and half horse.
 • Privat makeup kurs.
 • Gave mormor.
 • Norsk arkitekturhistorie..
 • Letra de despacito al reves.
 • Sexuelle anziehung zum ex.
 • Prednisolon alternova bivirkninger.
 • Magnesium atommodell.