Home

Eksamen teknologi og forskningslære

Hei Jeg skal ha privatist eksamen i teknologi og forskningslære 2, det er da muntlig praktisk og skriftlig. Er det noen som har hatt noe erfaring med dette, er super stressa og hadde satt pris på innspill spesielt om den muntlig delen ? Takk på forhån Eksamen og vurdering For elever For privatister; Teknologi og forskningslære 2: Nynorsk: Teknologi og forskingslære 2: Nordsamisk: Teknologiija ja dutkanoahppa 2: Engelsk: Technlgy & rsrch theory 2: Fagkode: REA3019 (gjeldende) Ressurser Eksamensoppgaver m.m.. Eksamen i teknologi og forskningslære 2 - skriftelig Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 6. Eksamen i teknologi og forskningslære 2 - skriftelig Teknologi og forskningslære X. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Teknologi og forskningslære 1. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Teknologi og forskningslære

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum. Studiet har skriftlig eksamen og vurderes med bokstavkarakter (A-F). Læringsutbytte for Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære 2 Den unge forskeren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansierin Teknologi og forskningslære 1. Hovedområdet handler om vitenskapelige undersøkelser i aktuelle emner relatert til helse og miljø, og hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres. I tillegg dreier det seg om systematiske målinger og analyse av resultater. Teknologi og forskningslære SKOLE6625 - Teknologi og forskningslære - Modul II Marin biologi og teknologi Om Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom * Høst ORD Oppgave 15/100 INSPERA. Rom Bygning Antall kandidater Teknologi og forskningslære modul II Marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi er tema for dette kurset. Foto Odd Arne Arnesen. Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi (tare Eksamen: 27.11.2018. Det er dessverre for sent å søke på dette kurset

Teknologi og forskningslære 2 eksamen - Skole og

Etter- og videreutdanningskurs i teknologi på skolelab.no. Teknologi og forskningslære, modul II (Trondheim/Mausund, 07.09.2020 09:00) Teknologi og forskningslære modul IV (Trondheim, 17.09.2020 09:00 Teknologi og forskningslære - Eksamen Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Teknologi og forskningslære - Eksamen. Av JegHarTFX, 12. juni 2018 i Skole og leksehjelp Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag Programfag Eksamensordning: Forberedelse : 45 minutter Eksamen: 45 minutter Hjelpemidler: Under forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt SKOLE6624 - Teknologi og forskningslære - Modul I skal delta på obligatoriske samlinger og må ha bestått ett arbeidskrav før han/hun kan fremstille seg for eksamen. Spesielle vilkår. Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester Emne - Teknologi og forskningslære - Modul III Vindturbiner og interessekonflikter - SKOLE6622. course-details-portlet. skal delta på obligatoriske samlinger og må ha bestått ett arbeidskrav før han/hun kan fremstille seg for eksamen. Spesielle vilkår

Hei, jeg har blitt trukket opp i teknologi og forskningslære i muntlig eksamen. Oppgaven min går ut på å bygge en valgfri konstruksjon som skal tåle en masse på minst et kg, og forklare konstruksjonen. Jeg sliter med å forklare bruk av vektorer, da jeg ikke helt forstår hva vektorer er Teknologi- og forskningslære. Lekseforum for Teknologi- og forskningslære. Kan du få gratis leksehjelp til Teknologi- og forskningslære. Husk også å hjelpe andre ved å svare på et spørsmål Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Teknologi og forskningslære 2 Muntlig eksamen Logg inn Følgere 0. Teknologi og forskningslære 2 Muntlig eksamen. Av Kujta, 7. juni 2012 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Kujta 4 Kujta 4 Medlemmer; 4 58 innlegg.

Teknologi og forskningslære 2 (REA3019) - Udi

Teknologi og forskningslære er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. En skiller mellom teknologi og forskningslære 1 og 2, samt teknologi og forskningslære X. I teknologi og forskningslære 1 handler hovedområdet den unge ingeniøren om teknologi i en kreativ og praktisk sammenheng. Planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter inngår PROGRAMFAG Vg2 Vg3 Fag: Teknologi og forskningslære 1 REA3018 Teknologi og Forskningslære 2 REA3020 Timer pr uke: 5 5 Fagbakgrunn: Naturfag Vg1 Naturfag Vg1 VURDERING Karakterer: Standpunktkarakter Standpunktkarakter Eksamen: Trekkfag: Muntlig praktisk eksamen som utarbeides lokal Teknologi og forskningslære. Med Kunnskapsløftet fikk vi Teknologi og forskningslære (ToF) som et nytt programfag i videregående skole. Faget er et tilbud til elever i programområde for realfag, og skal gi disse elevene erfaring med realfagene i praktiske og samfunnsmessige sammenhenger

Eksamen i teknologi og forskningslære 2 - skriftelig

Teknologi og forskningslære er et fag som gir grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Programfaget bidrar til å vise at samspillet mellom disse områdene skaper en arena for kreativitet og innovasjon Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære

Ballkontroll og pasninger i innebandy | Øktplan

En grunnleggende innføring og teknologisk vurdering av iPaden i Teknologi og forskningslære 1. Oppgaven kommer inn på hva iPad er og hvordan den brukes Læreplan for teknologi og forskningslære, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt. Oppgave i Teknologi og Forskningslære: Et teknologisk produkt En fagartikkel om kompaktplaten. Artikkelen inneholder historien, utviklingen, om teknologien, brukervennlighet og fremtidig utvikling for produktet. I forbindelse med oppgaven et teknologisk produkt, har jeg valgt å skrive om kompaktplaten Oppmelding i biologi 2, fysikk 2, geofag 2, informasjonsteknologi 2, kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2: En privatist må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen. Hvordan melder du deg av eksamen? Dersom du ønsker å melde deg av eksamen, må du sende melding om dette til eksamenskontoret

Notater til prøve i Bioteknologi - Studienett

Teknologi og forskningslære X er et programfag for VG2 på future science-linja Denne teksten inneholder en grundig rapport om vannlekasjedetektor som vi lagde i Teknologi og Forskningslære 1. Denne rapporten består av: - Teori - Bilder -Fremgangsmåte -Resultater Dette er ment som en eksempel på hvordan en rapport bør se ut Eksamen. Hospitering. Logg inn. Molde VGS > Nyheter > Prosjekt i teknologi og forskningslære 1. Robotane kjem! I Teknologi og forskingslære 1 har elevane dei siste månadane jobba med eit elektronikkprosjekt, der oppgåva var å lage ein bevegeleg konstruksjon som skulle. Teknologi- og forskningslære ved Jessheim videregående skole Publisert: 21.03.2017 / Sist endret: 21.03.2017 Fra uke 11 startet lektor 2 programmet, på valgfritt programfag teknologi og forskningslære 1 (tekforsk) Torsdag 10. november hadde Teknologi og forskningslære 1 presentasjon og testing av spagettibroer Klassen var på forhånd delt inn i prosjektgrupper for å gjøre et åpent forsøk - en naturvitenskapelig metode uten bruksanvisning og med fokus på 'learning by doing'

Teknologi og forskningslære - Eksamen Yrke og utdanning. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Oppgave i teknologi og forskningslære Sofie_larsen » 29/05-2020 19:32 Jeg har teknologi og forskningslære 1, og fikk oppgave om å sammenligne visuell og teknisk programmering Teknologi og forskningslære 2 Tirsdag 28/5 Eksamen: 1P-Y Eksamen: Teknologi og forskningslære 2 Fremmedspråk nivå III Forberedelse: Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Onsdag 29/5 Eksamen: Fysikk 2 Sosialkunnskap Rettslære 2. REA3020 - Teknologi og forskningslære 2 Læremidler: Selve eksamen er muntlig-praktisk, og er på inntil 45 minutter. Oppgaven i forberedelsesdelen ivaretar prøvingen av eksperimentell kompetanse i oppgavens praktiske del. Hjelpemiddel Til forberedelsen er alle hjelpemidler tillatt,.

Teknologi og forskningslære - Videreutdanning for lærere

Teknologi og forskningslære (1+2) Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen. Hjelpemidler til eksamen For å ta eksamen må du ha godkjent deltakelse på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2 i 2019 eller 2020. Teknologi og forskningslære, modul II Videreutdanning. Faglig innhold: Tare som bioindikator Miljøovervåking. Om plast og mikroplast i... vis hele teksten Teknologi og forskningslære 2 Tirsdag 28/5 Eksamen: 1P-Y Eksamen: Teknologi og forskningslære 2 Fremmedspråk nivå III Forberedelse: Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Onsdag 29/5 Fagdag: Int.engelsk Eksamen: Norsk yrkesfag vg2 Eksamen: Fysikk 2. Konkurranse i teknologi og forskningslære. Publisert: 29.05.2018 / Sist endret: 05.06.2018 1. juni arrangerte vi en konkurranse i faget teknologi og forskningslære mellom elevene ved Nannestad vgs og Skedsmo vgs I informasjonsteknologi 2 og teknologi og forskningslære 2 er det både munnleg-praktisk og skriftleg eksamen. Du må bestå begge eksamenane for at faget skal vere godkjent. Du treng ikkje å ta eksamenane i same eksamensperiode og du kan forbetre dei enkeltvis. Munnleg-praktisk eksamen har 48-timars førebuingsdel,. skriftleg eksamen har 24.

Årsplan volleyball skjema - Studienett

Eksamen består av to deler. Først gjør kandidaten greie for den praktiske og eksperimentelle oppgaven fra del 1. I tillegg tar en opp faglige emner som er knyttet til den praktiske delen. Del 2 er en oppgave som gis under eksamen. Del 2 skal hentes fra hovedområdene Den unge forskeren og/eller Teknologi, naturvitenskap og samfunn. Oppgaver. Oppgaven tar for seg historien til produktet Ipod, virkemåten og anvendelsen - Oppgave i Teknologi og Forskningslære 1, Vg2. Oppgaven var å skrive om en tekn.. Tirsdag 29.8. var elevene i teknologi- og forskningslære på tur til Vindfangerbukta. Her traff de Marinreparatørene, en lokalt forankret miljøgruppe som arbeider ut i fra en visjon om en Indre Oslofjord som er giftfri, med et rikt og bærekraftig marint miljø Ressurshefter i teknologi og forskningslære 1 og 2 Utgivelsesår: 2015 Ressursheftene er resultat av utviklingsarbeid ved Byåsen videregående skole i perioden 2007-2015, og inneholder konkrete eksempler på korte og mer omfattende læringsaktiviteter

Emne - Teknologi og forskningslære - Modul II Marin

Teknologi og forskningslære på Sandvika videregående skole. 55 liker dette. Et annerledes realfag Teknologi og forskningslære på Sandvika videregående skol Kommunikasjon og norsk; Matematikk; Nasjonale fagmøter. Program for nasjonalt forkursmøte 2018; Teknologi og samfunn; Informasjon for søkere og studenter; Kongsberg 2019; Referat fra nasjonalt forkursmøte i Stavanger, 13-14. september 2018; Siste nytt; Studiesteder og kontak Vi deler ut boken gratis til videregående skoler som gir faget teknologi og forskningslære, registrer søknad om bøker på bestillings siden dersom dette er av interesse. Vi vil gjerne at du kjøper innbundet bok, den vil koste 550,- i bokhandel Teknologi og Forskningslære. Notater fra Teknologi og Forskningslære i VG1 ved Studiespesialiserende videregående skole. Alt innhold er godkjent fra elever ved forskjerlinja, Drammen. Romnasjonen norge. 12.03.2013. Vi har ingen astronauter, men i 1962 ble vi en romnasjon (18. august 1962), da sende vi en rakett 103km opp i verdensrommet I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to fagkoder for å få faget godkjent. Som oftest en skriftlig eksamen og en muntlig-/ muntlig-praktisk eksamen (altså totalt to eksamener). Dette gjelder fagene: Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære 2 og alle språkfag

Privatisteksamen i Biologi 2, Fysikk 2, Kjemi 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2 og Teknologi og forskningslære 2 omfatter både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen må ikke avlegges samme semester, men godkjent fag krever at begge eksamener er bestått.Dersom du tidligere har hatt faget som elev og har standpunktkarakter og eventuelt. Teknologi og forskningslære 2 - forskningsprosjekt. Markus » 24/11-2016 22:19 . Heisann! Jeg skal ha et 10-12 ukers langt forskningsprosjekt i ToF 2 til våren, og lurte på i den sammenheng om noen av dere hadde forslag til noen kule prosjekt jeg kunne begi meg ut på Eksamensform i fag - oversikt Forkortelser: S= skriftlig, P= praktisk, MP= muntlig-praktisk og M= muntlig eksamen o REA3022 Matematikk R1, S eller M o REA3019 Teknologi og forskningslære 1, MP o SPR3008/9 Internasjonal engelsk, S og/eller Teknologi og forskningslære (1+2) De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage. Se mer om eksamen ved UiO

Teknologi og forskningslære modul II - Kurs - NTN

 1. Teknologi og forskningslære 1. Publisert: 14.01.2016 / Sist endret: 01.08.2017 Velg vår Forskningsklasse
 2. Teknologi og Forskningslære 2 vgs3- Forskningsprosjekt. Trådstarter magnushagen; Startdato 12.10.2014; 1; 2; Neste. 1 av 2 Gå til side. Utfør. Neste Siste. 12.10.2014 #1 M. magnushagen Hi-Fi entusiast. Ble medlem 15.05.2014 Innlegg 169 Antall liker 57 Sted Drammen/Porsgrunn
 3. Læreplan for teknologi og forskningslære, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til skoleåret 2020-2021 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring

naturfag.no: Teknologi og forskningslære

 1. Eksamen: Teknologi og forskningslære 2 Forberedelse: Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Onsdag 29/5 Eksamen: Fysikk 2 Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsøkonomi 2 Torsdag 30/5 Kristi Himmelfartsdag Fredag 31/5 Inneklemt fridag Mandag 3/6.
 2. Dette er fagbloggen til faget Teknologi og forskningslære 2 på Bjørnholt skole. Alle elever i faget har også sin egen bloggside som brukes til innleveringer av lekser, deling av interessante linker og liknende. @7 years ag
 3. Teknologi og forskningslære (1+2) De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter . HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse på BIOS1110 - Celle- og molekylærbiolog
 4. Teknologi og forskningslære (1+2) De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Anbefalte forkunnskaper. Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage. Se mer om eksamen ved UiO

Teknologi og forskningslære - Eksamen - Skole og

 1. Teknologi og forskningslære Programfaget skal søke å gi en helhetlig forståelse av at teknologi og naturvitenskap er i utvikling, og at det skaper etiske utfordringer. Samtidig skal programfaget gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet
 2. Teknologi og samfunn Om hjelpearket til eksamen Forslag om å avvikle bruk av hjelpearket til eksamen fra studieåret 2018-19 ble diskutert på fagmøtet i Narvik
 3. Teknologi og forskningslære 1 (MP) Aktuelle fag til muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen • Møt senest kl. 08.30 i Stjørdalshallen. Syk på eksamen (utsatt eksamen) •Ring skolen og varsle med en gang, skaff deg dokumentasjon fra lege og lever til skolen så fort du får det til

REA3019 Teknologi og forskningslære 2, skriftlig REA3020 Teknologi og forskningslære 2, muntlig-praktisk ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende, (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint og e-sport. Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til eksamen@trondelagfylke.no i løpet av. Teknologi og forskningslære (1+2) De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. HMS0503 - Laboratoriesikkerhet. Tilrettelagt eksamen. Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen Alt om Teknologi og forskningslære på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 1 til 20 av totalt 20 resultater for Teknologi og forskningslære på Skolediskusjon.n Forberedelsen kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratet hjemmeside fra kl 9 dagen før eksamen. Fagkode Fagbetegnelse; AMM3002 : Anleggsmaskinmekanikerfaget: AUT4002: Automatiseringsfaget: BMF3002 Teknologi og forskningslære 2: SAM3002 : Historie og filosofi 2: SAM3006 : Markedsføring og ledelse 2: SAM3009 : Medie- og. 1. juni arrangerte vi en konkurranse i faget teknologi og forskningslære mellom elevene ved Nannestad vgs og Skedsmo vgs

Eksamen: Teknologi og forskningslære 2 Fremmedspråk nivå III Forberedelse: Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Onsdag 29/5 Eksamen: Fysikk 2 Sosialkunnskap Rettslære 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsøkonomi 2 Torsdag 30/5 Kristi Himmelfartsdag Fredag. Privatister må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i Biologi 2, Fysikk 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2 og Teknologi og forskningslære 2. Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk Hei! Jeg skal ha kjemi.2 skriftlig eksamen snart. Har funnet tidligere eksamener, men sliter med å finne løsningsforslag på f.eks kjemi.2 eksaen fra Høst & Vår 2013 til og med Høst og vår 2015.Noen her som kan hjelpe meg angående det, evt om du har link til en side eller om svarene finner a.. I teknologi og forskningslære 1 vil du få mulighet til å arbeide i krysningspunktet mellom teknologi, design og kreativitet. Læreplanen er delt inn i 4 hovedområder: Den unge ingeniøren. Den unge forskeren. Teknologi, naturvitenskap og samfunn. Design og produktutvikling

Emne - Teknologi og forskningslære - Modul I

Onsdag 30.mai REA3019 Teknologi og forskningslære 2 5t eksamen Elev/privatist Dag Dato Fagkode Fag Elev/privatist Torsdag 31.mai NOR1045 Norsk som andrespråk, Vg2 yrkesfag 4t eksamen Elev/privatist Torsdag 31.mai NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 YF 4t eksamen Elev/privatis Prosjektidéer for teknologi og forskningslære Naturfagsenteret ønsker å bygge opp en samling prosjektidéer for teknologi og forskningslære. Vi ber derfor ToF-lærere sende inn beskrivelse av prosjektideer slik at disse kan deles med andre lærere i faget Muntlig og muntlig-praktisk eksamen 1.1 Formål Dette dokumentet skal bidra til å sikre at muntlig og muntlig-praktisk eksamen gjennomføres i tråd med forskrifter og at eksaminander sikres størst mulig likebehandling ved sluttvurderingen. 1.2 Virkeområde Dette dokumentet gjelder for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever og Alt om biologi 2 eksamen på Skolediskusjon.no. Søkeresultater 1 til 20 av totalt 3879 resultater for biologi 2 eksamen på Skolediskusjon.n teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig. Læringsformer og aktiviteter. Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Praktisk arbeid: Bygge modell av tankbåt på MARINTEK. Kursholder

Diktanalyse av "Sjømannsvise" av Harald SverdrupNorge vs

Hei jeg har snart norsk eksamen, eller om en månede ca. jeg synnes at det er det vanskeligste faget jeg har, og skjønner ikke myee men jeg lurte på en ting. på udir står det at elevene blir testet i : informere ved å presentere, forklare eller gjøre rede for et faglig emne argumentere ved å.. REA3019 Teknologi og forskningslære 2 5t eksamen Tirsdag 28. mai. AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget Forberedelsesdag Onsdag 29. mai. DAT4002 Dataelektronikerfaget 5t eksamen Onsdag 29. mai. REA3005 Fysikk 2 5t eksamen Jeg har teknologi og forskningslære 1, og fikk oppgave om å sammenligne visuell og teknisk programmering. Hva betyr dette? skjønner ikke, for vi har aldri hatt om det på skolen før. Hva burde jeg gjøre her, stresser sykt! Teknologi og forskningslære Akademiet. Loading... Unsubscribe from Akademiet? Universiti Teknologi Malaysia, 2008-2009 - Duration: 24:20. CMEDUTM Recommended for you Teknologi og forskningslære ble innført som programfag på studiespesialiser-ende utdanningsprogram, programområde realfag, i forbindelse med Kunnskaps-løftet 2006. Som programfag på VG2 og VG3 ble faget tilbudt for første gang i henholdsvis 2007 og 2008

Eksempel på jobbsøknad og CV - StudienettPareto 1 av Steinar Holden | Sammendrag - Studienett

Hjem > Realfag > Teknologi og Forskningslære > Realfag Romfartshistorie. 12.03.2013. Av marianne moen, Norsk Romsenter Kina var de første til å prøve å ta av fra jordas historie. Newtons tredje lov, kraft = motkraft Teknologi og forskningslære er et nytt og mangfoldig programfag i videregående skole. Denne artikkelen presenterer en undersøkelse av lærerne i dette faget: hva slags bakgrunn de har, hva de ser som sine styrker og utfordringer i å undervise faget, og hvordan de med utgangspunkt i sin kompetanse realiserer ideene bak læreplanen

Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen Kontaktinformasjon, kart og veibeskrivelse, kontaktskjema, åpningstider, tjenester, stjerner, bilder, videoer og kunngjøringer fra Teknologi og forskningslære på. Forskjeller og Testmetodikk; Teknologi og Forskningslære 2 vgs3- Forskningsprosjekt : Side 2 av 3 Første 1 2 3 Siste. Hopp til side: Resultater 21 til 40 av 50 Tråd: Teknologi og Forskningslære 2 vgs3- Forskningsprosjekt. Abonnér på denne tråden: Tråd Verktøy. Vis utskriftsvennlig versjon Utdanningsprogram? Dette er ikke et utdanningsprogram, men et fag, (eller 3 fag). Dette må listes på en mer riktig måte.— Dette usignerte innlegget ble skrevet av Elmsgrover (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg! Endret eksterne lenker. Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Teknologi og forskningslære.Sjekk gjerne at endringen min er OK Her har du en rapport i Teknologi og forskningslære 1 som undersøker luftkvaliteten på en skole. Rapporten omhandler kontraster for hvordan temperatur, støynivå og CO2-nivå påvirkes i et fullt klasserom, i motsetning til et tomt rom. Problemstillingen som ble undersøkt var om temperatur, støynivå og CO2-nivå blir påvirket av mengden mennesker i et klasserom

Emne - Teknologi og forskningslære - Modul III

Teknologi og forskningslære (1+2) Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Undervisning og eksamen REA3017 Teknologi- og forskningslære 1 / REA3019 Teknologi- og forskningslære 2 REA3014 Informasjonsteknologi 1 / REA3016 Informasjonsteknologi 2. Relevante tabeller og formler skal være tilgjengelige for privatistene på eksamen og medbringes av sensor dersom utforming av oppgave/tema krever det Jessheim vgs er en av regionens største videregående skoler med ca 1400 elever og 250 ansatte. Vi tilbyr seks ulike utdanningsprogram, med undervisning i små og store grupper. Teknologi- og forskningslære ved Jessheim videregående skole - Jessheim videregående skol KLAGEFRISTER PÅ KARAKTERER TIL SKRIFTLIG EKSAMEN. Både eksamens- og standpunktkarakterer publiseres elektronisk. biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og.

Teknologi og forskningslære muntligeksamen - Skole og

Course - Teknologi og forskningslære - Modul IV Havromsteknologi. Båtbygging. - SKOLE6623. course-details-portlet. SKOLE6623 - Teknologi og forskningslære - Modul IV Havromsteknologi. Båtbygging.. Rammeverk og eksamsensveiledninger. I denne seksjonen finner du noen presiseringer om hvordan eksamen i enkelte fag gjennomføres. Selv om rammeverkene gjelder muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det være verdt å studere dem før du tar skriftlig eksamen i det aktuelle faget Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til torsdag 18. juni og fredag 19. juni i Lillestrøm

Teknologi og Forskningslære 2 vgs3- Forskningsprosjekt Hei, skal gjennom ToF 2 på vgs 3. året snart gjennomføre et forskningsprosjekt. prosjektet må være naturvitenskapelig og vi vurderes utifra temaet forskningsmettodikk.. Teknologi og forskningslære representerer to ulike kunnskapsområder, men er likevel knyttet sammen. Programfaget skal bidra til å vise at samspillet mellom disse områdene kan skape en arena for kreativitet og innovasjon. Eksamen Elevane kan trekkjast ut til skriftleg eller munnleg-praktisk eksamen. Hovudområde Verket FabLab har i samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Kirkeparken VGS utarbeidet et ettårig undervisningsprogram for faget Teknologi- & forskningslære, som dekker målene satt læreplanen. I løpet av et år, over 2 semester, vil elevene lære anvendelse av teknologi som brukes i fysisk utvikling og testing av idé og produkt Teknologi og forskningslære 1 REA3018 140 Muntlig-praktisk Privatisten skal levere egenproduert oppgave i god tid før eksamen. Teknologi og forskningslære 2 REA3019 140 Skriftlig Privatister må avlegge eksamen både skriftlig og muntlig-praktisk. Forberedelse 1 dag før eksamen Tekn. og forskn.lære 2, m.-p

Leksehjelp Teknologi- og forskningslære - Skolediskusjon

Læreplaner og bøker. Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Vurderingsveiledning i teknologi og forskningslære . Praktisk eksamen. Vurderingsveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen I regi av Naturfagssenteret og med initiativ fra Kjell Arnt Nystøl og Lars-Kristian Iversen, ble årets nettverkssamling for teknologi og forskningslære arrangert på Nannestad videregående skole torsdag 30. mars

Teknologi og forskningslære 2 Muntlig eksamen - Skole og

Teknologi og forskningslære 1 Kompetansemålene i læreplanen Aust-Lofoten vgs 2019-20 Kybernetikk - roboter Fornybar energi Bølge- og tidevannskraft Forsking på luftkvalitet og vannkvalitet Bygge og sende opp en satellitt (CanSat) 3D-tegning og 3D-printing Bedriftsbesø Tirsdag 15.mai offentliggjøres trekket for skriftlig eksamen og våre elever får vite hvilke(t) fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og.

Innspillsrunde 2 Teknologi og forskningslære

Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering > Programfag i programområdet for realfag > Teknologi og forskningslære, TOF1. PreIB. Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Programfag i programområdet for realfag. Fysikk, FY1 og FY2. Kjemi, KJ1 og KJ2 Oppgaver og undervisning mot teknologi, produktutvikling og innovasjon og vi jobber mye med tverrfaglige oppgaver og prosjekter. VG2. På Teknologilinja tar alle de tre realfagene: Matematikk for realfag (R1), Fysikk 1 og Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære Frydenlund. Relaterte videoer. 0:27. Vintervolleyball for lærere og elever. Narvik Videregående Skole. 591 visninger · 19. februar. 3:41. Noe av den fantastiske fine underholdningen fra Frydenlunds juleavslutning i dag. Eksamen som privatist; Før eksamen; Fagkodeoversikt studiespesialisering; Fagkodeoversikt studiespesialisering. Gå direkte til. Fagkodeoversikt med eksamensform. Teknologi og forskningslære 1: Muntlig-praktisk: REA3019: Teknologi og forskningslære 2: Skriftlig: REA3020: Teknologi og forskningslære 2 mu-praktisk: Muntlig-praktisk: REA3022

 • Fjelltur rogaland.
 • Carl jung bibliography.
 • Segabar salzburg ab 16.
 • Små røde prikker på huden.
 • Aeg ef0 error code.
 • Handynummer suchen österreich a1.
 • Forza motorsport 7 pc release date.
 • Hermine granger zauberstab charakter edition.
 • Camilla angret på navnet hun hadde gitt datteren.
 • Materialdimensjoner.
 • Camping grenland.
 • Lille football club france.
 • Snø på dialekt.
 • Grapefruitkernextrakt blasenentzündung.
 • Verisure smartlock box til yale doorman.
 • Moped finn.
 • Picando tromsdalen.
 • Pattie mallette age.
 • Ratsinformationssystem vg stauden.
 • Vakuolen.
 • Ozzy osbourne norge 2018.
 • Silikon gießen anleitung.
 • Radio salü nachrichten.
 • Intowords webstore.
 • Parallelogramm formel fläche.
 • Containerplatz barmbek.
 • Fobia for holes.
 • Regler for bestikk.
 • Portstolper stål.
 • Dhbw heidenheim stellenangebote.
 • Sprüche zum aufbauen.
 • Putti plutti pott stavanger 2017.
 • Dhbw heidenheim stellenangebote.
 • Heavyweight belt holders boxing.
 • Ting å gjøre nice.
 • Gülüm facebook.
 • John dalgleish donaldson.
 • Befrei uns von dem bösen trailer.
 • Demonisering synonym.
 • Shakira fakta.
 • Anbefalt maskestørrelse ørretgarn.